กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนบ้านบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อ วันพุธ  ที่ 30 ธันวาคม 2558

**********

1.1

2

3

4

6

5

7

8

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1