สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับพรปีใหม่จากผู้ว่าฯสระแก้ว

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้ามอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ ๒๕๕๙ จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา และนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

IMG_11 IMG_12 IMG_1327 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1336 IMG_1338 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1345 IMG_1348 IMG_1363 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1370 IMG_1372 IMG_1377 IMG_1378 IMG_1385 IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1392 IMG_1398 IMG_1399 IMG_1402

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1