แจ้งโรงเรียนส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไปงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง

แจ้งโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ/โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์/โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน/โรงเรียนบ้านซับมะนาว/โรงเรียนบ้านทัพหลวง/โรงเรียนบ้านท่าเต้น/โรงเรียนบ้านธารนพเก้า/โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)/โรงเรียนบ้านพระเพลิง/โรงเรียนบ้านวังยาง/โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์/โรงเรียนบ้านหนองหว้า/โรงเรียนบ้านหนองเตียน/โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก/โรงเรียนบ้านเขามะกา/โรงเรียนบ้านเขาแหลม/โรงเรียนบ้านโคกน้อย/โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง/โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179/โรงเรียนอนุบาลเขาแกรรจ์

ส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง ให้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา