ประกาศโรงเรียนบ้านหนองปรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองปรือ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

ติดต่อเรา