ฺBIKE FOR DAD

20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 

11  ธันวาคม  2558  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีกิจกรรมปั่นจักรยาน  วาดภาพเฉลิมพระเกียรติและจัดป้ายเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อเรา