ทำเพื่อพ่อ

11  ธันวาคม  2558  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ

6 5 4 18 17 15 14

ติดต่อเรา