อบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดน

25  ธันวาคม  2558  มณฑลทหารบกที่  19  ค่ายสุรสิงหนาท  อำเภออรัญประเทศ

ได้มาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดนให้กับโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

20151224_09433120151225_08415520151225_08585520151225_09041320151225_091249

ติดต่อ สพป.สก.1