ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

นายเรือง จันทพันธ์ และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมการะเกด ชั้น ๓ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธาน

IMG_1044 IMG_1045 IMG_1046 IMG_1047 IMG_1048 IMG_1049 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1052 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1057 IMG_1059 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1065 IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา