ขอให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557

แจ้งถึงโรงเรียนต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมตามบัญชีแนบท้าย

เขาสิงโต
ชุมชนบ้านตาหลังใน
บ้านแก้ง
บ้านแก่งสะเดา
บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์)
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
บ้านเขาตาง้อก
บ้านเขาน้อยสามัคคี
บ้านเขาแหลม
บ้านคลองทราย
บ้านคลองนางาม
บ้านคลองน้ำเขียว
บ้านคลองน้ำใส
บ้านคลองผักขม
บ้านคลองสิบสาม
บ้านคลองหมากนัด
บ้านคลองใหญ่
บ้านคลองอุดม
บ้านท่าตาสี
บ้านท่าระพา
บ้านทุ่งพระ
บ้านทุ่งหินโคน
บ้านไทรทอง
บ้านนาดี
บ้านเนินดินแดง
บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
บ้านโป่งดาวเรือง
บ้านพรหมนิมิต
บ้านพระเพลิง
บ้านไพรจิตรวิทยา
บ้านไร่สามศรี
บ้านวังจั่น
บ้านวังดารา
บ้านวังทอง
บ้านวังสำลี
บ้านศาลาลำดวน
บ้านสี่แยก
บ้านหนองขี้เห็น
บ้านหนองปรือ
บ้านหินกอง
บ้านใหม่ไทรทอง
วังจระเข้
อนุบาลคลองหาด
อนุบาลเมืองสระแก้ว
อนุบาลวังสมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทร 037-425-313

แผนที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อเรา