รร.เอกชน เข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.ไสว สารีบท

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วยโรงเรียนดาราสมุทรและโรงเรียนชุมชนพัฒนา ซึ่งได้เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แด่นายไสว  สารีบท และข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

IMG_0514 IMG_0516 IMG_0518 IMG_0520 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0523 IMG_0524 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0531 IMG_0532 IMG_0533 IMG_0534 IMG_0537 IMG_0538 IMG_0547 IMG_0548 IMG_0549 IMG_0552 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0561 IMG_0562 IMG_0563 IMG_0564 IMG_0565 IMG_0567 IMG_0568 IMG_0570 IMG_0572

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา