ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tap.or.th/robot

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1