สพป.ฉช.2รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ccs2.go.th/

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1