ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนตามโครงการจักรยานพระราชทาน

เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือประธานเครือข่ายสถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี มาเรียนหนังสือโดยเดินเท้ามาโรงเรียน และบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกินกว่า 3 กิโลเมตร  โดยให้ส่งรายชื่อ ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังแนบมาพร้อมนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 12.00 น.

BIKE FOR DAD

BIKE FOR DAD 1

BIKE FOR DAD 2

ติดต่อเรา