เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์ทุกโรงเรียน

Book 1ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งให้คัดเลือกประธานศูนย์ฯอำเภอทุกอำเภอ  จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์ ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานฯและกรรมการ รวม 10 คน และหารือเรื่องานวันครู ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา