คุณหมอมาเคลือบหลุมร่องฟันให้กับเด็กๆ

ทันตแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง

ลงพื้นที่ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2558
FUN4 FUN5 FUN6 FUN1 FUN2 FUN3

ติดต่อเรา