เรียนเชิญผู้บริหารอำเภอคลองหาดประชุม

เรียนเชิญ ผู้บริหารอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุม

ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ในศุกร์   ที่ 25 ธันวาคม 2558  เวลา  09.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1