แจ้งโรงเรียนเครือข่ายเขาฉกรรจ์ ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น o-net ของศูนย์ PEER เขาฉกรรจ์

สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น o-net ของศูนย์ PEER เขาฉกรรจ์ ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง โดยได้มีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง และยังมีอีกหลายโรงเรียนยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้นทางศูนย์PEER เขาฉกรรจ์ จึงนำแนวข้อสอบ o-net ปี 2559 มาลงเว็บ เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ สามารถ download ข้อสอบนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาของท่านต่อไป

1

ติดต่อเรา