ประชุมผู้ปกครอง 2/2558

 

IMG_5451 IMG_5446 IMG_5438

23 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยนายชูเกียรติ ไำชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นายวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในการนี้ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปครองและปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆของโรงเรียนจากนั้นคณะผู้ปกครองได้เข้าพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นแต่ละชั้น

 

ติดต่อ สพป.สก.1