ศิลปหัตถกรรมฯ65

นายญาณวรุตม์  พิณสาย   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย ได้แก่ ซอด้วง  ซออู้  จะเข้  ขับร้องเพลงไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินทั้ง 4  รายการ
ในวันที่  19  ธันวาคม  2558  
ณ  จังหวัดอ่างทอง
1 2 3 4 5 6 7

 

ติดต่อ สพป.สก.1