การสำรวจข้อมูลอบรมครูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

สพฐ.  แจ้งการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR  ออนไลน์ และการประเมินความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2559  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครใจประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  และครูที่ผ่านความรู้ระดับ B1 – B2 ที่ประสงค์อบรมออนไลน์ ส่งภายในวันที่  23 ธ.ค. 58 (หนังสือส่งในระบบเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58) (เอกสารดังเเนบ)  2222

ติดต่อ สพป.สก.1