คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เด็กชายสิริวงค์ โสดเชื้อวงค์

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

นำโดย นายญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เด็กชายสิริวงค์  โสดเชื้อวงค์

page1

page2

page3

ติดต่อเรา