งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

IMG_4205 IMG_4207 IMG_4208 IMG_4210 IMG_4211 IMG_4215 IMG_4218 IMG_4219 IMG_4220 IMG_4221 IMG_4222 IMG_4223 IMG_4224 IMG_4228 IMG_4229 IMG_4230 IMG_4231 IMG_4233 IMG_4234 IMG_4239 IMG_4240 IMG_4242 IMG_4247 IMG_4250 IMG_4251 IMG_4254 IMG_4255 IMG_4256 IMG_4257

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1