ผอ.ไสว มอบนโยบาย ขรก.อ.เมืองสระแก้ว

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาแก่ข้าราชการครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_9153 IMG_9154 IMG_9155 IMG_9156 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9161 IMG_9162 IMG_9163 IMG_9164 IMG_9167 IMG_9168 IMG_9169 IMG_9170 IMG_9171 IMG_9172 IMG_9173 IMG_9174 IMG_9175 IMG_9176 IMG_9177 IMG_9178 IMG_9182 IMG_9184 IMG_9185 IMG_9188 IMG_9189 IMG_9190 IMG_9191 IMG_9192 IMG_9193 IMG_9194 IMG_9195 IMG_9196 IMG_9197 IMG_9198 IMG_9199 IMG_9200 IMG_9201

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา