ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “คำสัญญา” รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ทีมงาน KTK FILM
ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “คำสัญญา” รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 65 ณ จ.อ่างทอง
อำนวยการผลิตโดย : ผอ.มนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
Website : www.ktk.ac.th

ชมภาพยนตร์ : คลิ๊กที่นี่

89

789

ติดต่อ สพป.สก.1