ประชุมและมอบนโยบาย ขรก.อำเภอวังน้ำเย็น

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาแก่ข้าราชการครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอำเภอวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙

IMG_4129 IMG_4131 IMG_4132 IMG_4135 IMG_4136 IMG_4139 IMG_4140 IMG_4141 IMG_4142 IMG_4143 IMG_4145 IMG_4148 IMG_4150 IMG_4151 IMG_4152 IMG_4153 IMG_4154 IMG_4156 IMG_4157 IMG_4159 IMG_4162 IMG_4164 IMG_4165   IMG_4168 IMG_4169 IMG_4170 IMG_4171

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1