โรงเรียนบ้านหนองปักหลักประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

paklak