สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ดังเอกสารแนบท้าย

001

ติดต่อ สพป.สก.1