รับเกียรติบัติงาน “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”

แจ้งโรงเรียบ้านคลองเจริญสุข/โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม/โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน/โรงเรียนบ้านเขาตระกรุบพัฒนา/โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)/โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส/โรงเรียนบ้านโคกน้อย/โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)/โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์/โรงเรียนบ้านลองธรรมชาติ/โรงเรียนบ้านหนองหว้า/โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ/บ้านคลองบุหรี่/โรงเรียนบ้านเขาแหลม/โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง/โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี/โรงเรียนบ้านลุงพลู

รับเกียรติบัติงาน “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม” ได้ที่กลุ่มเส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1