รับเงินค่าใช้จ่ายนำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง

แจ้งโรงเรียนบ้านเขาแหลม/โรงเรียนบ้านพระเพลิง/โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179/โรงเรียนอนุบาลคลองหาด/โรงเรียนองค์การป่าไม้อุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6/โรงเรียนบ้านหนองหว้า/โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

รับเงินค่าใช้จ่ายนำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1