ประกาศโรงเรียนทับทิมสยาม 05 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว

โรงเรียนทับทิมสยาม 05 ได้เลือกสรรผู้สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีฯไว้ เป็นที่เรียบร้อย โดยให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนทับทิมสยาม 05051052

ติดต่อ สพป.สก.1