เจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. มาพาเด็กๆทำกิจกรรมดีๆ

เจ้าหน้าที่  จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มาเยี่ยมเด็กๆในโครงการ  

โรงเรียนบ้านลุงพลู   ต.โคกปี่ฆ้อง   อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

นักเรียนสนุกสนานและชอบที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ 

เมื่อวัน  ศุกร์  ที่ 18 ธันวาคม  2558

********************

2

1

3

5

4

6

😆 😆  😆

 

ติดต่อ สพป.สก.1