“จุดจบ” ของคน…

dfdfdfdf

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

เสนอหนังสั้นเรื่อง  ”  จุดจบ  “

คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงที่ใช้ในการสอน

วิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน
เรื่องการปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตในตนเอง
เรื่องราวหมดในวิดีโอชุดนี้เป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติและจำลองขึ้นเท่านั้น
……………..โปรดใช้วิจารณาญในการรับชม……..

ติดตามพวกเราผ่านช่องทาง  YOUTUBT

พิมพ์คำว่า  โรงเรียนบ้านพระเพลิง

มีทั้งหนังสั้น  และ  วิดีโอรับประเมินต่างๆครับ

ติดต่อ สพป.สก.1