ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

นายชวลิต  แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  นางพิมพา จันทร์โท และ นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำคณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมถวายดอกไม้จันทน์  ณ วัดวังน้ำเย็น วันที่ 16 ธันวาคม 2558IMG_5553 IMG_5567

IMG_5572

IMG_5576

IMG_5587

IMG_5597

IMG_5621

IMG_5549

IMG_5642

IMG_5687

IMG_5654

IMG_5663

IMG_5676

IMG_5708

IMG_5693

IMG_5544

ติดต่อเรา