เชิญคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในเขต อ.วังสมบูรณ์ ประชุม

เชิญคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในเขต อ.วังสมบูรณ์ ประชุม การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net)ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

เวลา 13.00-16.00 น.  ณ อาคารอาเซียน โรงเรียนบ้านวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1