อบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ ๑

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ( อำเภอเมือง ) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ซึ่งดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๗๐ คน

IMG_7678 IMG_7679 IMG_7680 IMG_7682 IMG_7683 IMG_7684 IMG_7690 IMG_7692 IMG_7694 IMG_7699 IMG_7700

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1