ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558  เวลา 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ติดต่อ สพป.สก.1