ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

ตามที่ สพฐ. มอบหมายให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ดำเนินการสอบคุดเลือก บุคคลเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2561 สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์ (ดังแนบ) 11

 

ติดต่อ สพป.สก.1