แจ้งโรงเรียนในอำเภอคลองหาด

แจ้งโรงเรียนในอำเภอคลองหาดทุกโรง ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจัดทำบัญชีลงเวลา และจับฉลากของขวัญ ในวันครู ประจำปี 2559

โดยจัดส่งได้ที่ E-Mail : [email protected]

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 080-1922728 , 0852873449

ติดต่อเรา