นักเรียนเรียนรู้ฐานเศรษฐกิจหลังโรงเรียน ” ฐานชาวนา “

dfdfdfdf

นักเรียนเรียนรู้ฐานเศรษฐกิจหลังโรงเรียน

 ”  ฐานชาวนา  “

เมื่อวันอังคารที่  15  ธันวาคม  2558ท่าน  ผอ.มณี  มั่งคั่งได้เป็นประธานในการเปิดฤดูกาล

เก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่  (Riceberry) ในฐานเศรษฐกิจหลังโรงเรียน

ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานอื่นๆ

เข้ามาศึกษาหาความรู้จากฐานการเรียนรู้ทั้ง  14  ฐาน

20151215_154316

20151215_153337

20151215_154336

20151215_151507

20151215_151744

20151215_154552

20151215_154628

DSC06380

20151215_154837

DSC06386

20151215_151414

20151215_154358

ติดต่อ สพป.สก.1