การรับวุฒิบัตรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T)และการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับวุฒิบัตรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T)และการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T)

1.โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

2.โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

3.โรงเรียนเขาสิงโต

3.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1