แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง ให้มารับเงินค่าเช่าที่พักครู/นักเรียน และ ค่าอาหารนักเรียน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันที่ 16 ธันวามคม 2558 เวลา 13.00 น.

รายชื่อโรงเรียนดังแนบ

school

 

ติดต่อเรา