การแข่งขันงันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน

1.ตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

2.พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนและนำไปแสดงตนในวันืั้ทำการแข่งขัน

ให้ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง

 

ติดต่อ สพป.สก.1