ดาวน์โหลดข้อมูลผลการประเมินตัวอย่างโครงการ เรื่อง ความสดของผัก, ดินบ้านเรา, เมล็ดถั่วน้อยมหัศจรรย์ และ power point เรื่องน้ำ-อากาศ

คุณครูปฐมวัยทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการประเมินตัวอย่างโครงการ เรื่อง ความสดของผัก, ดินบ้านเรา, เมล็ดถั่วน้อยมหัศจรรย์ และ power point เรื่องน้ำ-อากาศ ในการอบรมเมื่อวันที่ 29 – 30 พ.ย. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยได้ที่ Remote Drive ของกลุ่มนิเทศ (ศน.สีไพล)

ติดต่อเรา