ขอเชิญแต่งชุดดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ขอความร่วมมือข้าราชการในสถานศึกษาสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑  และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแต่งชุดดำเพื่อเป็นการถวายความอาลัย ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด แจ้งให้บุคลากรทราบด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา