สพป.สระแก้ว เขต๑ ร่วมปั่นเพื่อพ่อ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกประวัติศาสตร์ “บอกรักพ่อให้ก้องโลก ปั่นเพื่อพ่อ Bikr For Dad” ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ร่วมกับนักปั่นจักยานของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งนำโดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานบันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ประมาณ ๑๐, ๐๐๐ คน

IMG_0361 IMG_0393 IMG_0404 IMG_9377 IMG_9408 IMG_9431 IMG_9443 IMG_9456 IMG_9502 IMG_9543 IMG_9553 IMG_9555 IMG_9556 IMG_9559 IMG_9570 IMG_9592 IMG_9597 IMG_9624 IMG_9649 IMG_9663 IMG_9674 IMG_9676 IMG_9695 IMG_9703 IMG_9711 IMG_9729 IMG_9739 IMG_9747 IMG_9749 IMG_9757 IMG_9763 IMG_9779 IMG_9806 IMG_9827 IMG_9850 IMG_9855 IMG_9874 IMG_9905 IMG_9913 IMG_9924 IMG_9928 IMG_9930 IMG_9985

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1