แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) อำเภอเขาฉกรรจ์

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ทางศูนย์ PEER CENTEER อำเภอเขาฉกรรจ์ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ทางศูนย์ PEER CENTEER อำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ประชุม วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติ กำหนดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งแบบตอบรับ ทางe-mail นี้ [email protected] ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

หากโรงเรียนใดในอำเภอเขาฉกรรจ์ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สิบเอกฐากูร  กองไชย โทร.081-6210591 หรือ 037-541241  ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

001

002

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1