ประชุมกำหนดแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุม การกำหนดแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นวิทยากรบรรยายให้แนวทางในการปฏิบัติ และมีคณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม

IMG_7709 IMG_7711 IMG_7712 IMG_7714 IMG_7717 IMG_7720 IMG_7722 IMG_7723 IMG_7725 IMG_7729

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา