กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  “วันงดสูบบุหรี่โลก”

วันศุกร์ที 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ และได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาฉกรรจ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่และยาเสพติด

test1

test2

ติดต่อเรา