ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ ไอซีที สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีข้าราชการในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นวิทยากรร่วม จำนวน ๑๓ คน เข้าร่วมประชุม

IMG_7634 IMG_7638 IMG_7639 IMG_7640 IMG_7641 IMG_7642

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา