ปั่นเพื่อพ่อ

โรงเรียนบ้านคลองหาดจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ร่วมผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย

โดยมีท่านผู้ใหญ่ศุภกรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

IMG_2828 IMG_2829 IMG_2848 IMG_2850 IMG_2857 IMG_2863 IMG_2868 IMG_2892 IMG_2899 IMG_2901 IMG_2906 IMG_2914 IMG_2917 IMG_2922 IMG_2924 IMG_2928 IMG_2930 IMG_2932 IMG_2935 IMG_2938 IMG_2942

ติดต่อ สพป.สก.1